O mnie

Słowo pisane było w moim życiu obecne, odkąd pamiętam. Bardzo wcześnie zaczęłam czytać i od razu stało się to moją pasją. Miłość do języka i literatury z każdym rokiem tylko we mnie rosła, a wspaniali nauczyciele, na których szczęśliwie trafiałam na różnych szczeblach edukacji, potrafili ją jeszcze bardziej rozbudzić.

Niesiona na fali zachwytu wybrałam studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim. Szybko stało się dla mnie jasne, że literatura jest dla mnie… tylko pasją, za to język sam w sobie – to jest dopiero to! Język rozumiany jako zintegrowany system, pełen wzajemnych zależności organizm, w którym jeden organ nie może funkcjonować bez drugiego, odkrył przede mną swe tajemnice i pochłonął mnie bez reszty. Podczas gdy moje koleżanki i koledzy zachwycali się modernizmem, realizmem czy czystą formą, mnie fascynowały jery, leksemy i morfemy. Jeszcze na studiach nawiązałam współpracę z wydawnictwem Helion i tak zaczęła się moja trwająca do dziś przygoda z zawodem korektora. Przez kilkanaście lat poprawiłam tysiące tekstów – od książek, przez czasopisma, prace magisterskie i doktorskie, plakaty, foldery, po… pisma i ogłoszenia urzędowe. Były to teksty z przeróżnych dziedzin – informatyki, ekonomii, pedagogiki, językoznawstwa, elektrotechniki, archeologii, historii, sztuki – krótko mówiąc, żaden temat mi niestraszny. Spotkałam się z wieloma autorami, stylami i oczekiwaniami co do mojej pracy.

Wiem, że każdy tekst może być dobrze napisany, dlatego każdy traktuję jak kolejne wyzwanie i podchodzę do niego z nową energią.

 

Dziękuję Katarzynie Litwinowicz za wykonanie zdjęć.

Anna Zygmanowska